Logo Brexit Impact Scan Brexit impact scan voor overheden

Privacy

Privacy verklaring

 De website https://brexitimpactscan.europadecentraal.nl/ van de Brexit Impact Scan (BIS) is een domein van Kenniscentrum Europa decentraal. Via deze website worden persoonsgegevens verzameld via cookies. Daarbij houden wij ons aan de relevante Europese en nationale regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Telecommunicatiewet. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe Europa decentraal de persoonsgegevens verzamelt en waarom.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens?

Kenniscentrum Europa decentraal is de verwerkingsverantwoordelijke – zoals bedoeld in de AVG – voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld.

Onze contactgegevens zijn:

Kenniscentrum Europa decentraal
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
070-338 1090
e-mail:   info@europadecentraal.nl
website: www.europadecentraal.nl

Persoonsgegevens

De BIS-website verwerkt persoonsgegevens omdat u die ons zelf toestuurt door contact met ons op te nemen of via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website automatisch op uw computer wordt opgeslagen. De BIS website verzamelt persoonsgegevens via de programma’s WordPress en Google Analytics.

Europa decentraal verwerkt de persoonsgegevens in het kader van de BIS op de rechtsgrondslag algemeen belang (artikel 6 lid 1 onder f AVG).

WordPress

In WordPress worden zogeheten functionele cookies gebruikt. Deze zijn noodzakelijk om (delen van) de website goed te laten werken. In deze cookies wordt bijvoorbeeld opgenomen welke keuzes de gebruiker maakt in de Impact Scan, en het emailadres waar het advies naar toegestuurd kan worden. Deze cookies worden gewist zodra de browser van de gebruiker wordt afgesloten. Via de instellingen in uw browser kunt u zelf ook de opgeslagen cookies wissen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op de BIS website om door middel van statistieken bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om de website en dienstverlening te optimaliseren voor de gebruikers.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met deze data: het is Google bijvoorbeeld niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook worden de gegevens niet door Google gebruikt voor advertentiedoeleinden. De IP-adressen die door Google Analytics worden gebruikt zijn geanonimiseerd, doordat de laatste drie cijfers van het IP-adres worden gemaskeerd. Deze data wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich hierbij aan de voorwaarden van het Privacy Shield.

De data wordt na 38 maanden gewist. Wanneer u gebruik maakt van Google Chrome kunt u een browser-extensie instellen om te voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt door Google Analytics.

Uw rechten als gebruiker

Wanneer uw persoonsgegevens door de BIS website worden gebruikt heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om bezwaar te maken tegen de verwerking, deze te beperken of in het kader van gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot het inroepen van deze rechten naar ons toesturen. Dit kan via info@europadecentraal.nl. Kenniscentrum Europa decentraal zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht over uw verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP is te bereiken via hun website.

Versie

Dit privacystatement is aangepast op 18 juni 2019.

 

Dit is een product van: Logo BZK Logo KED